Anmälan

Nya elever  som vill börja spela eller sjunga i Musikskolan anmäler sig direkt här:
Nyanmälan till Musikskolan


Musikskolan är öppen för alla från årskurs 2 då man kan gå kursen Instrumentkarusellen. Du som går i årskurs 3 eller 4 kan välja att gå på musikskolans instrumentkurser eller Rockband där man varvar mellan instrumenten som används i rock/popgrupper. Violinister kan börja från 5 års ålder och i kören kan man vara med från 6 års ålder. Vuxna är välkomna till kurserna i mån av plats. Man kan börja spela ett andra instrument (tillvalskurs) i mån av plats när man spelat sitt första instrument i tre år. Då tas avgift ut för tillvalskursen.

Information om kurserna finner du här!
Vi garanterar 28 lektioner per läsår. Ensemblespel och konserter tillkommer. Musikskolan följer i möjligaste mån grundskolans läsårstider.


TERMINSAVGIFTER
  • Instrumentkurs gratis (ett instrument/elev)
  • Tillvalskurs 400 kr (om du vill spela ett andra instrument)
  • Instrumentkurs för vuxna 800 kr
  • Instrumentkarusellen och Rockband gratis
  • Barnkör gratis 
  • Ensemblespel för vuxna som ej går instrumentkurs 150 kr
  • Ensemble- och orkesterspel samt musikproduktion är också gratis 

INSTRUMENTHYRA
  • Instrumenthyra är gratis i två år i mån av tillgång (1 år för keyboard och gitarr)
  • Fortsatt instrumenthyra efter två år, hyra av två instrument eller instrumenthyra för vuxna kostar 400 kr/termin
  • Din musiklärare hjälper dig gärna att hyra eller köpa instrument
PRIORITERINGSORDNING VID KÖ

Om det finns fler sökande än platser på ett instrument antas eleverna i följande prioriteringsordning:
1.       Elever som gått förberedande kurs, t ex instrumentkarusellen eller rockband
2.       Befintliga elever som vill byta instrument
3.       Elever i årskurs 3-9 samt gymnasieelever
4.       Befintliga elever som vill spela ett andra instrument efter minst tre år på det första
5.       Barn i årskurs 2 och yngre
6.       Vuxna
7.       Befintliga elever som vill spela ett tredje instrument
8.       Befintliga vuxenelever som vill spela ett andra instrument
9.       Sökande från andra kommuner
Anmälningsdatum är avgörande för köordning inom varje prioriteringsgrupp utom i nr 5 där ett tidigare födelseår går först.
Vuxna som spelat i minst 8 terminer kan behöva lämna sin plats åt yngre elever vid kö.
 


Om du som förälder undrar över något som rör musikskolan så är du välkommen att kontakta Charlotte Ellénius på Musikskolans expedition (tel 0532-172 98, e-post musikskolan@amal.se).