fredag 25 maj 2018

GDPR

Idag börjar den nya dataskyddslagen, GDPR gälla. Mer information om hur Åmåls kommun hanterar personuppgifter kan du hitta här: http://www.amal.se/fakta-om-amal/personuppgiftsbehandling/
Musikskolan använder personuppgifter för att kunna kontakta eleverna, debitera spelavgifter eller instrumenthyra samt för att registrera medlemskap i och kunna söka bidrag från Riksförbundet Unga Musikanter och Sveriges Unga Blåsare. Elever kan när som helst begära information om vilka uppgifter vi har, ändra uppgifterna eller radera dem. Kontakta i så fall Musikskolans expedition, tel.172 98 eller e-post musikskolan@amal.se.