fredag 18 augusti 2017

Välkommen till ett nytt läsår på Musikskolan!

Nu har Musikskolans personal börjat arbetet med att planera detta nya läsår och kommer inom kort att höra av sig till nya och gamla elever för att bestämma lektionstid. Vi har i höst fått en ny lärare som heter Mattias Sämberg och kommer att undervisa i piano, keyboard och rockband bland annat.