onsdag 16 november 2016

Bidrag till utökning av Musikskolan

Musikskolan Åmål har beviljats 500 000 kr i statsbidrag från Kulturrådet för att bli mer jämlik genom att utöka antalet elevplatser och nå nya målgrupper. Hurra!