måndag 12 januari 2015

Orkesterstart

Rockblåsorkestern och Åmål Concert Band (kåren) startar sina repetitioner på onsdag den 14 januari. Tiderna är 16.30-17.15 för Rockblås och 18.45-20.45 för ÅCB.
The Magic Players sätter igång onsdagen den 21 januari kl.17.15-18.15.