tisdag 11 juni 2013

Höjda avgifter fr o m höstterminen

Fr o m hösten 2013 kommer musikskolans terminsavgifter att höjas något. Instrumentkursen höjs från 700 kr till 720 kr, blåslek från 350 kr till 360 kr, instrumenthyran från 500 kr till 520 kr och instrumentkurs för vuxna från 1 000 kr till 1 025 kr.