måndag 13 februari 2012

Angående spelning på studiedagar

När skolan har studiedag är spellektionen inställd för er som spelar på skoltid. Ni som har lektion eller ensemble på eftermiddagar och kvällar spelar som vanligt om inte er lärare meddelat något annat. Under lovdagar är all spelning inställd.