torsdag 15 september 2011

Tack Ulla!

Vi tackar Ulla Jervant för väl genomfört arbete på Musikskolan när hon nu lämnar oss.