måndag 22 augusti 2011

Välkomna till en ny termin på Musikskolan!

Några förändringar för i år är att jag, Charlotte Ellénius, kommer att ansvara för denna blogg. Jag kommer även att ta över ansvaret för elevhantering och allmän information när Ulla Jervant går i pension i september.

Vi välkomnar Michael Bäck som vikarierar för Dennis Friberg hela läsåret och Fredrik Myrén som numera är halvtidsanställd på Musikskolan.

Musikskolans lärare jobbar nu för fullt med att få ihop våra scheman. Alla nya och gamla elever kommer att kontaktas denna vecka och undervisningen sätter igång så fort allt är klart!