lördag 22 januari 2011

Terminsavgifter

Terminsavgifterna har gåtts igenom och höjningar har genomförts. Avgiften för en instrumentkurs har höjts ca 7% från 650kr till 700kr per termin. Klicka här för komplett lista över årets avgifter.